TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
18-19 MARCA 2017 ROKU
KONGRES RODZINY
BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
PROGRAM KONGRESU
KONKURS BUDOWAĆ DOM NA SKALE
15 STYCZNIA 2017 ROKU
KONCERT KOLĘD
W WYKONANIU CHÓRU WYDZIAŁU
MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
SZERSZE RELACJE
13 STYCZNIA 2017 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4
SZERSZE RELACJE
6 STYCZNIA 2017 ROKU
OBJAWIENIE PAŃSKIE
ORSZAK TRZECH KRÓLI

ORSZAK TRZECH KRÓLI
WARSZAWA

OGŁOSZENIE DAT
ŚWIĄT RUCHOMYCH
BOŻE NARODZENIE
WARSZAWSKIE SZOPKI

ARCHIKATEDRA, KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA,
SZOPKA U KAPUCYNÓW,
SZOPKA PRZY KATEDRZE WOJSKA POLSKIEGO

BRAT NASZEGO BOGA - BÓG NASZEGO BRATA
SZOPKA W KOŚCIELE CHRZTU BRATA ALBERTA
KOŚCIÓŁ NMB NA NOWYM MIEŚCIE
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA