TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI

22-23 PAŹDZIERNIKA 2016
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONGRES O MĘŻCZYŹNIE
ADAMIE, GDZIE JESTEŚ?
RELACJE FILMOWE

Z KONGRESU


PROGRAM
19 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
32. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI

BŁ. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
FRAGMENTY HOMILII KS. JERZEGO

Poczty sztandarowe

Msza św. i Litania

Homilia Ks. Kard. K. Nycza
14 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
CO W NAS ZOSTANIE PO ROKU MIŁOSIERDZIA

DR PAWEŁ KWAS
(SPOTKANIA U O. SALIJA)

Część 1

Część 2
7 PAŹDZIERNIKA 2016
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

HOMILIA
KS. KARD. K. NYCZ

WYKŁAD
PROF. H. SKARŻYŃSKI
SZERSZE RELACJE
1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
25 LAT
RADIA WARSZAWA

25 LAT RADIA WARSZAWA
25 WRZEŚNIA 2016 ROKU
ŚWIĘTO PATRONA WARSZAWY
BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA

UROCZYSTOŚCI KU CZCI
PATRONA STOLICY

WŁADYSŁAW Z GIELNIOWA
19 -21 WRZEŚNIA 2016 ROKU
Z PIELGRZYMKĄ DO KODNIA

KODEŃ

SANKTUARIUM W KODNIU
HISTORIA SANKTUARIUM W KODNIU
9 WRZEŚNIA 2016 ROKU
CZŁOWIEK W STWÓRCZYCH PLANACH BOŻYCH

O. PROF. JACEK SALIJ

Homilia

Część 1
SZERSZE RELACJE
4 WRZEŚNIA 2016 ROKU
MSZA ŚWIĘTA I KONCERT
W DNIU KANONIZACJI
MATKI TERESY Z KALKUTY

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA
WARSZAWA

ROZPOCZĘCIE
PRZEMÓWIENIE PANI
AMBASADOR ALBANII
SZERSZE RELACJE
3 WRZEŚNIA 2016 ROKU
NARODOWE CZYTANIE
"QUO VADIS"
HENRYKA SIENKIEWICZA

ROZPOCZĘCIE
PARA PREZYDENCKA
SZERSZE RELACJE
25 SIERPNIA 2016 ROKU
POGRZEB DR HANNY CERAŃSKIEJ-GOSZCZYŃSKIEJ


WSPOMNIENIA
NA STRONIE HLI

ZDJĘCIA
Z POGRZEBU
6 SIERPNIA 2016 ROKU
WYRUSZA
305 PIELGRZYMKA WARSZAWSKA

HOMILA
KS. BP MICHAŁ JANOCHA

WYRUSZA
PIELGRZYMKA
1 SIERPNIA 2016 ROKU
72 ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

GODZINA W
26 - 31 LIPCA 2016 ROKU
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

KRAKÓW W CZASIE ŚDM

KRAKÓW W CZASIE ŚDM
SZERSZE RELACJE
21 LIPCA 2016 ROKU
WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ
KONCERT Z OKAZJI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
PLAC PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

KONCERT

KONCERT
SZERSZE RELACJE
17 LIPCA 2016 ROKU
RELIKWIE PIOTRA FRASSATIEGO
W KOŚCIELE ŚW. ANNY W WARSZAWIE

FILM O FRASSATIM

POWITANIE RELIKWII

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

ZAWIERZENIE AKCJI KATOLICKIEJ
PIOTROWI FRASSATIEMU
15 LIPCA 2016 ROKU
POGRZEB MARIOLI WOŁOCHOWICZ

CZ. 1

CZ. 2
NADESZŁO LATO
ZDJĘCIA PRZYRODY
WYSTAWY
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA