MUZYKA I OBRAZY
KONCERT HARFOWY
ANNA SIKORZAK-OLEK

CZĘŚĆ I.
CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ III.

NA HARFIE GRA
SYLWIA KOSTKA

ANNA RYŚ-RZEPIŃSKA (GALERIA)
WYSTAWY:
PROF. RZEPIŃSKI I UCZNIOWIE


KONCERT W ROCZNICĘ ŚMIERCI
KS. JANUSZA PASIERBA
PRZYGOTOWANY PRZEZ MARIĘ WILCZEK
PREZESA FUNDACJI IM. KS. PASIERBA (2011)


MARIA WOLLENBERG-KLUZA
WYSTAWA Z OKAZJI
70-LECIA ŚMIERCI PADEREWSKIEGO (2011)

30- LECIE DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA DUSZPASTERSKIEGO
WARSZAWA - URSYNÓW (2011)


W PRACOWNI PROF. MARIANA KONIECZNEGO
50-LECIE
WARSZAWSKIEJ NIKE (2014))
MŁODZI ARTYŚCI
MŁODZI ARTYŚCI 2
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO