TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
UROCZYSTOŚCI W ARCHIKATEDRZE
11 MARCA 2012
W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ
KS. BP JÓZEF GUZDEK
BISKUP POLOWY
WOJSKA POLSKIEGO
WRĘCZYŁ MEDAL
FIDES ET RATIO
TERESIE KUBIAK

UROCZYSTOŚCI
FIDES ET RATIO - ZDJĘCIA


O LAUREATCE MEDALU
FIDES ET RATIOŚPIEWA TERESA KUBIAK

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

U KSIĘDZA PRYMASA-SENIORA
11 MARCA 2012
W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ
KS. BP JÓZEF GUZDEK
BISKUP POLOWY
WOJSKA POLSKIEGO
PRZYJĄŁ NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

PRZYJĘCIE DO TOWARZYSTWA

HOMILIA KS. BPA JÓZEFA GUZDKA

TEKST HOMILII

MODLITWA WIERNYCHKS. BP JÓZEF GUZDEK
OTRZYMUJE TYTYŁ
PROTECTORA HONOROWEGO
ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ

KONCERT ORKIESTRY BAROKOWEJ
POD DYREKCJĄ TERESY KRASOWSKIEJ
ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
W LUBLINIE
SPOTKANIE

SPOTKANIE - ZDJĘCIA

SPOTKANIE
WIESŁAW OCHMAN
NASZE NARODOWE ZOBOWIĄZANIAI ICH WYPEŁNIANIE

BOŻEJ OPATRZNOŚCI
PRZYRZEKALIŚMY
PRZED 200 LATY


BOŻA
OPATRZNOŚĆ

PONOWIENIE
NARODOWYCH
ZOBOWIĄZAŃ
17 marca 1921 roku

FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI


FIDES ET RATIO
DUCHOWE ZAPLECZE
BUDOWY ŚWIĄTYNI

TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA

WIZUALIZACJA ŚWIĄTYNI
BOŻEJ OPATRZNOŚCI

ARCHITEKCI
WOJCIECH I LECH SZYMBORSCY

WIZUALIZACJA
MUZEUM PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
I PRYMASA POLSKI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
AUTORSTWA
BARBARA I JAROSŁAW KŁAPUT
Z PRACOWNI KŁAPUT PROJECT

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ


PAŹDZIERNIK 2011


CZERWIEC 2011


MARZEC 2010
BUDOWA
ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
NARODOWE ZOBOWIĄZANIA

BUDOWA ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ


DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA
FIDES ET RATIOKRONIKA ZDJĘCIOWA
BUDOWY ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ

SKARBONA CIERPIENIA

JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ
"DZIĘKUJEMY OPATRZNOŚCI"
Książka Kard. Nycza stanowi cegiełkę
na rzecz budowy WOTUM NARODU

DUCHOWY SKARBIEC
HONOROWY PATRONAT
KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ

WIELBIĆ PANA
W JEGO ŚWIĄTYNI


CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ
WIRTUALNY SPACER PO ŚWIĄTYNI