FUNDACJA FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI

TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ
OPATRZNOŚCI

NIP 525 24 77 000
KRS:0000348972
REGON 142372119


DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BUDOWY
ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
FUNDACJA FIDES ET RATIO
ZBIERA FUNDUSZE
NA ORGANY
DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
KONTO:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
W WARSZAWIE WILANOWIE
UL. KS. PRYMASA AUGUSTA HLONDA 1
02-972 WARSZAWA

Nr rachunku:
40 1090 1043 0000 0001 4739 1243
Tytułem:
Na organy do Świątyni Opatrzności Bożej
PODZIĘKOWANIA
TABLICE PAMIĄTKOWE
DLA FUNDATORÓW
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ


FUNDACJA WYDAJE
KWARTALNIK NAUKOWY
FIDES ET RATIO