GENDERYZM

GENDERYZMYZM
- to nurt, który wyrósł z fałszowania badań naukowych
i stał się podstawą stworzenia
IDEOLOGII GENDER

IDEOLOGIA GENDER (CZ.1)

KS. ABP HENRYK HOSER
IDEOLOGIA GENDER (CZ.2)

KS. ABP HENRYK HOSER
TREŚĆ GENEROWEGO RAPORTU
O PODRĘCZNIKACH
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
OPINIE O RAPORCIE
KS. DR MAREK DZIEWIECKI
TERESA KRÓL
O RAPORCIE REGNERUSA

BOGNA BIAŁECKA
DZIAŁANIA INSPIROWANE
IDEOLOGIĄ GENDER
OBOWIĄZKOWA
EDUKACJA SEKSUALNA
WEDŁUG IDEOLOGII GENDER

DYDAKTURA SEKSU


OSOBY WYCHOWYWANE
ZGODNIE Z IDEOLOGIĄ GENDER

BADANIA DZIECI
WYCHOWYWANYCH PRZEZ RODZICOW
HOMOSEKSUALNYCH
WYZNANIA MĘŻCZYZNY
WYCHOWYWANEGO PRZEZ LESBIJKI


IDEOLOGIA GENDER
W POLSKIEJ PSYCHOLOGII

HOMOSEKSUALNE RODZINY
RODZINA TO RELIKT PRZESZŁOŚCI
WYPOWIEDZI O IDEOLOGII GENDER
LIST BISKUPÓW
O GENDER


LIST DO BISKUPÓW
O GENDER
STARCIE GENDER Z KOŚCIOŁEM
KS. PROF. PIOTR MAZURKIEWICZ
PAPIESKA RADA DS. RODZINY
LIST OTWARTY
DO PRACOWNIKÓW NAUKI
W SPRAWIE PRZEMOCOWEJ KONWENCJI
RADY EUROPY


CZY PRZEMOCOWA KONWENCJA RADY EUROPY
RZECZYWIŚCIE WNOSI NOWOŚĆ
DO POLSKIEGO PRAWODAWSTWA,
A WIĘC OBRONĘ PRZED PRZEMOCĄ EKONOMICZNĄ?
ODPOWIEDŹ ORDO JURIS

ZAPŁODNIENIE IN VITRO
TO CZUBEK GÓRY LODOWEJ
CYWILIZACJI ŚMIERCI

LIST OTWARTY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES RT RATIO
O KONWENCJI RADY EUROPY O PRZEMOCY
OŚWIADCZENIE PREZYDIUM
EPISKOPATU POLSKI
O KONWENCJI RADY EUROPY O PRZEMOCY
OPINIA PROF. ZOLLA
KONWENCJA RADY EUROPY O PRZEMOCY
JEST SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ
EKSPERTYZA PROF. CEZAREGO MIKA
EKSPERTYZA ORDO JURIS
DLACZEGO INNE EKSPERTYZY
STWIERDZIŁY ZGODNOŚĆ KONWENCJI Z KONSTYTUCJĄ
KONFERENCJA O KONWENCJI RADY EUROPY
SEJM
O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY


GENDEROWY CHARAKTER KONWENCJI

GREVIO
8 CZERWCA 2013 ROKU

SYMPOZJUM NA UKSW
LUDZKA PŁCIOWOŚĆ
DAR CZY ZAGROŻENIE?

RELACJE FILMOWE
25-26 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
BIAŁYSTOK

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE



Dr Gabriele Kuby
Genderism - The Anthropological Revolution
of Our Time (cz. 1)


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
SZERSZE RELACJE



Ks. prof. Tadeusz Guz
Filozofia rodziny chrześcijańskiej (cz. 1)
EDUKACJA SEKSUALNA, ALE JAKA?
SYMPOZJUM ZORGANIZOWANE PRZEZ:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
DR ELŻBIETA WÓJCIK - PRAWO NATURALNE
29 LISTOPADA 2013 ROKU

LIST DO OJCA ŚW. FRANCISZKA
Treść listu


W ODPOWIEDZI NA LIST
KONGRESU KOBIET
Tłumaczenie na j. włoski
NOWA ETYKA GLOBALNA
ZACHOWAĆ UNIWERSALIZM PRAW CZŁOWIEKA
JAN PAWEŁ II - O CZYSTOŚCI SERCA

HARALD EIA
NORWESKI KOMIK

NA POWAŻNIE "O NAUKOWOŚCI" GENDER STUDIES
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA