PEREGRYNACJA RELIKWI KRWI
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
GIETRZWAŁD
14 SIERPNIA 2011 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE
PEREGRYNACJI (1)
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE
PEREGRYNACJI (2)

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE
PEREGRYNACJI (3)
KONCERT
W HOŁDZIE KS. JERZEMU
GRA ANNA SIKORZAK-OLEK (1)

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ I
KONCERT
W HOŁDZIE KS. JERZEMU
GRA ANNA SIKORZAK-OLEK (2)
KONCERT
W HOŁDZIE KS. JERZEMU
GRA ANNA SIKORZAK-OLEK (3)

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
WARTO OBEJRZEĆ, WARTO POSŁUCHAĆ
JAN PAWEŁ II
UROCZYSTOŚCI W RZYMIE
KWIECIEŃ-MAJ 2011
KOŚCIOŁY W RZYMIE
TIVOLI
PREZENTACJE
PREZENTACJE REFLEKSYJNE

MANOPPELLO
ROZWAŻANIA FORMACYJNE
ROZWAŻANIA O FILOZOFII
FILM KU POKRZEPIENIU SERCA
W STARYM KINIE
TY CO W OSTREJ ŚWIECISZ BRAMIE

POD TWOJĄ OBRONĘ
DZIECKO POTRZEBUJE
RODZICÓW

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA