KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY SIÓDMY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Building physical and emotional safety
during early adolescence
Sylwia Nowacka-Dobosz, Marta Pokorska
Anna Gala–Kwiatkowska
Education for environmental protection
in the Second Republic of Poland (1918-1939)
as the inspiration for teachers
taking care for the youths
Edyta Wolter
Artes liberales:
Souhait de transmettre la science
et les connaissances aux jeunes générations
Bogusława Filipowicz
Postawy rodzicielskie
a inteligencja emocjonalna
u młodych dorosłych
do 26 roku życia
Maria Jankowska
Poczucie własnej wartości
a nadzieja na sukces
u młodych dorosłych
Adam Grabowski
Formy okazywania miłości
a formy komunikacji interpersonalnej
u młodych dorosłych
Izabela Jaworska, Patryk Lubiejewski
Natalia Wójtowicz
Job satisfaction
and mental health
among young adults –
a role of a sibling relationship
Katarzyna Walęcka-Matyja
The sense of coherence
and physical activity
among secondary-school
graduates living in the Lubelskie Province
Agnieszka Linca-Ćwikła
Loneliness and coping with stress
in people raised as only children
and people with siblings
in early adulthood
Katarzyna Wałecka-Matyja
Psychologiczne aspekty
dojrzałości młodych do małżeństwa.
Skala Dojrzałości Psychicznej do Małżeństwa
Maria Ryś
Tomasz Sztajerwald
Związek intymny
szansą na dobre życie osób
w okresie wyłaniającej się dorosłości
Dorota Czyżowska, Ewa Gurba
Natalia Czyżowska
Transnational families
- the educational environment
of children and young people
from migrant families
Katarzyna Nosek
Stosunek do ojca
dziewcząt z rodzin pełnych i rozwiedzionych
Danuta Synowiec

Kontekst historyczno-kulturowy
wypowiedzi św. Pawła
nt. małżeństwa i wstrzemięźliwości
(1Kor 7, 1-9)
Pamela Pamuła
Miłość w rozumieniu młodych ludzi
na podstawie współczesnej muzyki ślubnej
Marek Malec

Instytut Polski w Rzymie
i promocja kultury polskiej
skierowana do młodzieży
w latach 2016-2018
Agnieszka Bender
Maria Grzegorzewska
as a moral exemplar
for contemporary jouth
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka
Tadeusz Pietras
Karolina Kózkówna
- męczennica diecezji tarnowskiej
wzorem świętości dla młodzieży.
Rozwój jej kultu poprzez wytwory kultury
Agnieszka Katarzyńska
Formacja młodych dorosłych
w pismach Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego
i praktyce pastoralnej Ruchu Światło–Życie
Diecezji Ełckiej
Monika Czekała
The period of emerging adulthood
as critical for shaping
health-related behaviors
Julia Łosiak-Pilch
Pedagogiczne wyzwania
w kontekście przesunięcia socjalizacyjnego
i wpływu nowych technologii
na zmiany w mózgu młodego człowieka
Dorota Sokołowska
The SUPER-Z
(Scheme for Ulterior Processing
and Emotive Regulation of Zest)
model – on the conflict
between pleasure and gratification
in personal development.
A proposal for a new theoretical model
Marek Pietrachowicz
Osobowość młodych
jąkających się kobiet i mężczyzn
Jan Bielecki
Transplantacja narządów ludzkich
bioetycznym wyzwaniem dla młodzieży
Marta Kotomska, Urszula Tataj-Puzyna
Roman Danielewicz
Procesy rekonstrukcji podmiotowości
jednostki w różnych okolicznościach
sytuacji kryzysowych
Alesya Liantsevich
Internet crime
as a threat to children and adolescents
Justyna Jastrzębska
Zachowania suicydalne
u dzieci i młodzieży a dobro młodzieży
- ujęcie integralne
Marlena Stradomska
Profil psychospołeczny
wychowanków zakładów poprawczych
w kontekście programowania
oddziaływań resocjalizacyjnych
Ks. Waldemar Woźniak
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO