BEATYFIKACJA
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
6 CZERWCA 2010 ROKU
UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
6 czerwca 2010 r.
HOMILIA ABPA ANGELO AMATO
W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ
BEATYFIKACYJNEJ
PODZIEKOWANIE ZA BEATYFIKACJĘ
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
13 czerwca 2010 r.

CZĘŚĆ I.

CZĘŚĆ II.

CZĘŚĆ III.

CZĘŚĆ IV.
19 PAŹDZIERNIKA
LITURGICZNE WSPOMNIENIE
BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI


 • JAN PAWEŁ II O KSIĘDZU JERZYM POPIEŁUSZCE


  NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM
  BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

 • I ROCZNICA BEATYFIKACJI
  BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
  HOMILIA KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA


  KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
  FRAGMENTY HOMILII W CZASIE MSZY ŚW.
  W DNIU PRZEKAZANIA RELIKWII BŁ. KS. JERZEGO POPIELUSZKI
  PARAFIOM LUDŹMIERZ I SKAWINA
  WARSZAWA
  11 grudnia 2010 r.
  KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
  TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
  FIDES ET RATIO


  STRONA GŁÓWNA