BŁ. KS. JERZY
POPIEŁUSZKO
UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI
KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
6 czerwca 2010 r.

KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ
METROPOLITA WARSZAWSKI
W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

KS. JERZY MÓWIŁ
MUSZĘ BYĆ RAZEM Z LUDŹMI
ONI MNIE POTRZEBUJĄ
Część I

TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ
BOGA NIŻ LUDZI
Część II

KS. JERZY POPIEŁUSZKO
CHCE BYŚMY RAZEM
SZUKALI PRAWDY, MIŁOŚCI
I DOBRA
Część III

POWRÓT

STRONA GŁÓWNA