TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
3 WRZEŚNIA 2019 ROKU

PROMOCJA KSIĄŻKI MARIANA ROMANIUKA

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ NARODU

Ks. kard. Kazimierz Nycz

Ks. dr Zenon Hanas

Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego
czyta Jerzy Zelnik

Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego
czyta Jerzy Zelnik

Marian Romaniuk

Ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz

Adam Struzik

Ks. bp Tadeusz Bronakowski
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO