KABARET
BAJU-BAJ
KOMENTARZE DO WSPÓŁCZESNYCH WYDARZEŃ

GENDEROWA KONWENCJA
O PRZEMOCY

ROZMOWA Z LWEM
O IDEOLOGII GENDER

KONWENCJA
A SEKSUALIZACJA DZIECI

ROZMOWA Z TEOLOGIEM

ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM

ROZMOWA Z SOCJOLOGIEM
STRONA GŁÓWNA