VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI ZA ŁASKĘ WIARY
WARSZAWA
2 czerwca 2013 roku
PIELGRZYMKA
Z RELIKWIAMI ANDRZEJA BOBOLI
Z PLACU PIŁSUDSKIEGO DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

GALERIA ZDJĘCIOWA
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

16 MAJA 2013

75 ROCZNICA
KANONIZACJI

NIEZWYCIĘŻONY MOCARZ
CHRYSTUSA
CZĘŚĆ I
CZEŚĆ II
CZĘŚĆ III

ANDRZEJ BOBOLA
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO