DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

NASZE NARODOWE ZOBOWIĄZANIA


BOŻEJ OPATRZNOŚCI
PRZYRZEKALIŚMY
PRZED 200 LATY


PONOWIENIE
NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ
17 marca 1921 roku

POTRZEBA
ZJEDNOCZENIA SIĘ POLAKÓWBOŻA OPATRZNOŚĆ
ŚWIĄTYNIA
OPATRZNOŚCI BOŻEJ

MUZEUM PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
I PRYMASA POLSKI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO


BIBLIOTEKA
FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
FIDES ET RATIO