KONCERT KOLĘD
CHÓR WYDZIAŁU
MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

15 STYCZNIA 2017 ROKU
KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
UL. PRZYRYNEK 2
WARSZAWA

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

SZOPKA W KOŚCIELE
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ