23 MARCA 2019 ROKU
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONCERT
MŁODYCH TALENTÓW

Krasnobrodzki
Vox Angeli

Krasnobrodzki
Vox Angeli

Krasnobrodzki
Vox Angeli

Miriam Burzyńska
Annamaria Burzyńska

Barbara Ożarowska


Katarzyna Pietruczuk

Klaudia Ostrowska

Natalia Foltyn
Alicja Marczak

Małgorzata Kasprzak


Julia Jaroszewska

Julia Jaroszewska

Kamil Duran

Kamil Duran
23-24 MARCA 2019 ROKU
KONGRES
W TROSCE O MŁODYCH

PROGRAM KONGRESU

PLAKAT KONGRESU
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO