MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
15-17 MARCA 2013 ROKU
UKSW


HYMN KONGRESU
15 MARCA 2013 ROKU
SESJA - TROSKA O INTEGRALNIE ROZUMIANY ROZWÓJ I ZDROWIE RODZINY

Rodzina w Piśmie Świętym
ks. prof. UKSW, dr hab. Andrzej Najda

Wychowanie do miłości według Jana Pawła II
Anna Gajosz-Burzyńska, Rzym

Jan Paweł II wciąż nieodkryty
dr Witold Starnawski, UKSW

Znaczenie małżeństwa dla rodziny
dr hab. Mieczysław Guzewicz, Rada Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Budowanie więzi w małżeństwie
prof. KUL, dr hab. Urszula Dudziak

Działania SYCHAR na rzecz rodzin w kryzysie
Andrzej Szczepaniak, Mirosława Pakur, Liderzy, Warszawa, Gdańsk

Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie
ks. dr Zdzisław Struzik, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, UKSW, Warszawa

Problemy bioetyczne w rodzinie
ks. dr hab. Stanisław Biały, UKSW

Człowiek niepełnosprawny w rodzinie
ks. prof. UKSW Jan Bielecki

Człowiek niepełnosprawny w rodzinie
prof. UKSW, Kazimierz Zabłocki

Człowiek umierający w rodzinie
prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska, UM, Warszawa, UM Olsztyn, dr Karolina Pietruk, UM, Warszawa

Praca socjalna z rodziną
dr Małgorzata Słowik, Katedra Nauk o Rodzinie, Ateneum, Gdańsk
WYSTĄPIENIA 15 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 16 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 17 MARCA 2013 ROKU

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO