UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
19 i 20 MARCA 2022 ROKU
KONGRES RODZINY
W RODZINIE PRZYSZŁOŚĆ

ROLA WIĘZI RODZINNYCH W ROZWOJU CZŁOWIEKA,
W OCHRONIE PRZED UZALEŻNIENIAMI
ORAZ PRZEMOCĄPROGRAM KONGRESU


PLAKAT KONGRESU

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD

DRUGI DZIEŃ OBRAD

SESJA POSTEROWA

KONCERT HARFOWY

KONCERT
BO W RODZINIE SIŁA


ZDJĘCIA Z KONGRESU
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO