NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
21-23 WRZEŚNIA 2017
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
PIERWSZY DZIEŃ OBRAD

21 WRZEŚNIA 2017

HOMILIA
NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU
KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI

GAUDE MATER POLONIA
NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU

HYMN KONGRESU
SŁOWA: MAŁGORZATA SOJKA

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor UKSW w Warszawie

Andrzej Dera
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Ks. Bp Tadeusz Bronakowski


Tekst wystąpienia

O. prof. Jacek Salij
BIBLIJNE PODSTAWY
TRZEŹWOŚCI
DEBATA PANELOWA

Prowadzenie
prof. Pedagogium dr hab. Krzysztof Wojcieszek

Małgorzata Zwiercan
(Poseł na Sejm RP)

Krystyna Wróblewska
(Poseł na Sejm RP)

mgr Andrzej Wojciechowski
(UM Sosnowiec)

mgr Jan Szulik
(UM Zabrze)

mgr Maciej Maciejewski
(UM Katowice)

dr Agnieszka Muzyk
(Wiceprezydent miasta Łomża)

Zdzisław Biszewski
(UM woj. mazowieckiego)

mgr Krzysztof Brzózka (Dyrektor PARPA)
NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE
DRUGI DZIEŃ KONGRESU
TRZECI DZIEŃ KONGRESU
PODZIĘKOWANIE ZA KONGRES W ARCHIKATEDRZE
NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJA