NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
21-23 WRZEŚNIA 2017
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
DRUGI DZIEŃ OBRAD

22 WRZEŚNIA 2017

Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk
HOMILIA NA ROZPOCZĘCIE
DRUGIEGO DNIA KONGRESU

ZDJĘCIA

HYMN KONGRESU

POWITANIE GOŚCI

KS. BP TADEUSZ BRONAKOWSKI

PIOTR GRYZA - PODSEKRETARZ STANU

ARTUR POZOREK
p.o. Dyrektora MCPS

PROF. KRZYSZTOF WOJCIESZEK


DR BOHDAN WORONOWICZ

PROF. MARCIN WOJNAR

MAREK JUREK
Poseł Parlamentu Europejskiego

KS. PROF. DARIUSZ OKO

DEBATA PANELOWA

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

CZĘŚĆ 5

CZĘŚĆ 6

CZĘŚĆ 7

CZĘŚĆ 8

CZĘŚĆ 9

CZĘŚĆ 10
NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE
NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU
DRUGI DZIEŃ KONGRESU
TRZECI DZIEŃ KONGRESU
PODZIĘKOWANIE ZA KONGRES W ARCHIKATEDRZE
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJA