NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
21-23 WRZEŚNIA 2017
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
TRZECI DZIEŃ OBRAD

23 WRZEŚNIA 2017

Ks. Abp Henryk Hoser
HOMILIA NA ROZPOCZĘCIE
TRZECIEGO DNIA KONGRESU

ZDJĘCIA

POWITANIE GOŚCI

KS. BP. TADEUSZ BRONAKOWSKI

PRZEMÓWIENIA

KS. DR MAREK DZIEWIECKI

PROF. KRZYSZTOF OSTASZEWSKI

DR TERESA JADCZAK-SZUMIŁŁO

KS. PROF. GRZEGORZ POLOK

KS. PROF. PIOTR KULBACKI

PRZESŁANIE KONGRESU
NA KONGRESIE

NA KONGRESIE

NA KONGRESIE
NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU
DRUGI DZIEŃ KONGRESU
TRZECI DZIEŃ KONGRESU
PODZIĘKOWANIE W ARCHIKATEDRZE
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJA