NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI
21-23 WRZEŚNIA 2017
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
21 WRZEŚNIA 2017

Ks. Abp Stanisław Gądecki
HOMILIA NA ROZPOCZĘCIE
KONGRESU

Ks. Bp Tadeusz Bronakowski
PRZEMÓWIENIE NA ROZPOCZĘCIE
KONGRESU
SZERSZE RELACJE Z PIERWSZEGO DNIA

22 WRZEŚNIA 2017

Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk
HOMILIA NA ROZPOCZĘCIE
DRUGIEGO DNIA KONGRESU

HYMN KONGRESU
ODŚPIEWANY NA ROZPOCZĘCIE
DRUGIEGO DNIA KONGRESU
SZERSZE RELACJE Z DRUGIEGO DNIA

23 WRZEŚNIA 2017

Ks. Abp Henryk Hoser
HOMILIA NA ROZPOCZĘCIE
TRZECIEGO DNIA KONGRESU

KS. BP. TADEUSZ BRONAKOWSKI
PRZEMÓWIENIE NA ROZPOCZĘCIE
TRZECIEGO DNIA KONGRESU
SZERSZE RELACJE Z TRZECIEGO DNIA

24 WRZEŚNIA 2017

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
SZERSZE RELACJE Z ARCHIKATEDRY

GALERIA ZDJĘCIOWA

MSZA ŚW. 22.09.17

MSZA ŚW. 23.09.17

NARODOWY KONGRES

KONGRES NIEFORMALNIE

MATERIAŁY POMOCNICZE
PROBLEMATYKA
DOTYCZĄCA ALKOHOLU
ALKOHOLA ZDROWIE
NIENARODZONEGO DZIECKA
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJA