TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
KONKURS
POD PATRONATEM
J. EM. KARD. KAZIMIERZA NYCZA
METROPOLITY WARSZAWSKIEGO
J.M. KS. PROF. STANISŁAWA DZIEKOŃSKIEGO
REKTORA UKSW
III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI
pt. BOŻA OPATRZNOŚĆ MOJĄ NADZIEJĄ
W TRUDZIE I W CIERPIENIU
LAUREACI III EDYCJI KONKURSU
GERARD MARCHEWKA
(SZKOŁA PODSTAWOWA KL. III)
NAGRODA TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

WIĘKSZY FORMAT

S. LORETTA DMYTRYSZYN
NAGRODA TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
ZA CYKL POCZTÓWEK
ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI
GALERIA
UROCZYSTE WRĘCZENIE
NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
8 GRUDNIA 2012 ROKU
W AULI JANA PAWŁA II UKSW
UL. DEWAJTIS 5
WARSZAWA
OK. GODZ. 16.00
NA ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM Z OKAZJI ROKU WIARY

PLAKAT

WYSTAWA NA ZAKOŃCZENIE KONKURSU
ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI

KONCERT DLA LAUREATÓW 3-EDYCJI KONKURSU
ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI
WYRÓŻNIENIA ZA PRACE PLASTYCZNE
PRACE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
ORAZ DZIECI Z KLAS I DO III
GALERIA
PRACE DZIECI (OD KLASY IV)
I MŁODZIEŻY
GALERIA
PRACE REFLEKSYJNE
PRZEZ ŻYCIE Z BOŻĄ OPATRZNOŚCIĄ

ALICJA PRZYBYŁ
OLA GĄSIOR
ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI

MAREK CZARNOŁĘCKI
WYRÓŻNIENIA ZA PRACE LITERACKIE
 • MAGDALENA KULPA
  SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. III

 • WERONIKA KOWALIK
  SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. VIa

 • MICHAŁ JAGIELSKI
  SZKOŁA PODSTAWOWA, KL. VI

 • ALEKSANDRA BURDA
  JOANNA FRANC

  GIMNAZJUM, KL. III

 • ALICJA PRZYBYŁ
  GIMNAZJUM, KL. III