KONCERT

PAMIĘĆ, MIŁOŚĆ
I TOŻSAMOŚĆ

ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
PAŹDZIERNIK 2009

CAŁOŚĆ KONCERTU

GALERIA ZDJĘCIOWA

STRONA GŁÓWNASOLIŚCI

ANNA NEHREBECKA

CHÓRY I ORKIESTRA

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO