ANTONINA KRZYSZTOŃ
KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W WARSZAWIE
UL. FRETA 10

10 LUTEGO 2023 ROKU

INNY ¦WIAT

NIGDY NIE

POMIMO WSZYSTKO TAK

GDY CIĘ UJRZAŁAM

PÓKI CZAS

PAN JEST TWOIM I MOIM PASTERZEM

JEST CISZA

BO TY JESTE¦ MOJˇ NADZIEJˇ

PERŁOWA ŁÓD¬

PAN JEST TWOIM I MOIM PASERZEM (NA BIS)
SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO