SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

ROK AKADEMICKI 2023-2024
8 GRUDNIA 2023 ROKU
"KS. PASIERB - WŚRÓD KRZYŻUJĄCYCH SIĘ DRÓG"
PROF. WOJCIECH KUDYBA

HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ

PROF. WOJCIECH KUDYBA
CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
SPOTKANIA U O. JACKA SALIJA
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO