SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

ROK AKADEMICKI 2023-2024
WIELKA ZASŁONA WIELKOPOSTNA
Z ŻYTAWY
MAŁGORZATA LASKOWSKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
SPOTKANIA U O. JACKA SALIJA
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO