SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2021-2022
10 WRZEŚNIA 2021 ROKU
PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI

HISTORIA ŻYCIA
MATKI RÓŻY CZACKIEJ

WIESŁAWA DŁUBAK-WIERZBICKA

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

STRONA GŁÓWNA