KRZYSZTOF KOLBERGER
polski aktor i reżyser teatralny zmarł 7 stycznia 2011 roku.

PONIŻEJ WSPOMNIENIA Z WYSTĘPU NA UKSW

KONCERT
NADZIEJA

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
20 MARZEC 2009 ROK

NA HARFIE GRA
ANNA SIKORZAK-OLEK
WIERSZE JANUSZA PASIERBA CZYTA
KRZYSZTOF KOLBERGER

CZĘŚĆ I


CZĘŚĆ II


CZĘŚĆ III


CZĘŚĆ IVTOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA