POŻEGNANIE

ŚP. PAWŁA KRÓLA

CMENTARZ BIELAŃSKI
KRAKÓW
7 MAJA 2021 ROKU

MSZA ŚW.


HOMILIA:
KS. ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI

MSZA ŚW.


POŻEGNANIE
KS. DR PAWEŁ GAŁUSZKA

POŻEGNANIE
WAWRZYNIEC KOWALSKI

POŻEGNANIE
MARIA MADEJ

POGRZEB
PAWŁA KRÓLA

POGRZEB
PAWŁA KRÓLA

ZDJĘCIA
WSPOMNIENIA
WYSTĄPIENIE PAWŁA KRÓLA
NA KONGRESIE RODZINY
KONGRES
AKTUALNOŚCI