SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

ROK AKADEMICKI 2023-2024
10 LISTOPADA 2023 ROKU
"NASZ BENEDYKT"
GRZEGORZ POLAK

HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ

GRZEGORZ POLAK
CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
SPOTKANIA U O. JACKA SALIJA
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO