BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
RODZINA BOGIEM SILNA
RZYM
24-29 czerwca 2023 roku
Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Rodzina Bogiem silna
Ks. prał. Paweł Ptasznik

Miłość i odpowiedzialność
– w nauczaniu Kard. Wojtyły
dr Bożena Mioduszewska

Polskość budowana w rodzinie
- w nauczaniu Św. Jana Pawła II i Kard. Wyszyńskiego
prof. ucz. dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

Miłość, małżeństwo i rodzina
w nauczaniu Papieża Benedykta XVI
dr Irena Grochowska

W zgodzie z sobą, z innymi, z Bogiem
- co to znaczy być człowiekiem honoru
prof. ucz. dr hab. Maria Ryś

Budowanie poczucia własnej wartości
dr Maria Jankowska

Boży zamysł o małżeństwie i rodzinie
mgr Mirka i dr Paweł Kwas

Przezwyciężanie trudności
w małżeństwie i rodzinie
mgr Małgorzata Walaszczyk

Przebaczenie w małżeństwie i w rodzinie
mgr Katarzyna Krawczyk

Niepomyślna diagnoza prenatalna
dr Urszula Tataj-Puzyna

Miłość w rodzinach adopcyjnych i zastępczych
dr Elżbieta Olczak

PLAKAT KONFERENCJI

PLAKAT WARSZTATÓW
WIECZÓR SŁOWNO-MUZYCZNY
W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

RZYM 24 CZERWCA 2023 ROKU

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II


CZĘŚĆ III
Realizowany projekt miał za zadanie budowanie pozytywnego wizerunku Polski
osadzonego na takich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna, a także na promocję wartości małżeństwa i rodziny.
Projekt skierowany był przede wszystkim do środowiska Polaków i Polonii we Włoszech.
Formami działania były wykłady i warsztaty pogłębiające wiedzę,
a także rozszerzające kompetencje dotyczące dialogu, komunikacji,
umiejętności słuchania i przebaczenia.

WATYKAN

AUDIENCJA 28.06.2023

UROCZYSTOŚCI 29.06.2023
MUZEUM WATYKAŃSKIE

CZ. I

CZ. II
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO