SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2020-2021
11 CZERWCA 2021 ROKU
PRYMAS WYSZYŃSKI I MATKA CZACKA
S. RADOSŁAWA PODGÓRSKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

STRONA GŁÓWNA