Sesja III.
KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH POSTAW
WOBEC WARTOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO
Prowadzenie: dr Maria Jankowska


FAS - przyczyny, objawy oraz możliwości pomocy dzieciom z FAS
mgr Teresa Szumiło (cz. 1)

FAS - przyczyny, objawy oraz możliwości pomocy dzieciom z FAS
mgr Teresa Szumiło (cz. 2)


FAS - przyczyny, objawy oraz możliwości pomocy dzieciom z FAS
mgr Teresa Szumiło (cz. 3)

W służbie potrzebującym
mgr Jerzy Łucki Kanada (cz. 1)

W służbie potrzebującym
mgr Jerzy Łucki Kanada (cz. 2)

W służbie potrzebującym
mgr Stanisława Łucka Kanada

Promowanie wartości ludzkiej płodności
mgr Małgorzata Walaszczyk
SYMPOZJUM
"DAR ŻYCIA"
W TROSCE O ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZEKAZYWANIU ŻYCIA
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA