SYMPOZJUM
DYLEMATY DOTYCZĄCE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

16 LISTOPADA 2013


PLAKAT SYMPOZJUM

PROGRAM SYMPOZJUM

RELACJE FILMOWE Z SYMPOZJUM
PREZENTACJE
Troska o płodność
Ks. Abp Henryk Hoser
Seks a płeć
Ideologia gender
mgr Małgorzata Walaszczyk
Nurt ekologiczny i antyekologiczny
w edukacji seksualnej młodzieży
mgr Teresa Król
Czy antykoncepcja jest nieszkodliwa
prof. dr hab. med. Bogdan Chazan
Różnice pomiędzy antykoncepcją
a naturalnym planowaniem rodziny
prof. KUL, dr hab. Urszula Dudziak
Problemy bioetyczne ingerencji medycznych
zaburzające genetyczne i epigenetyczne
uwarunkowania rozwoju człowieka
prof. dr hab. med. Alina Midro
Początek życia ludzkiego
z perspektywy teologii
prof. dr hab. Stanisław Warzeszak
EDUKACJA SEKSUALNA, ALE JAKA?
SYMPOZJUM ZORGANIZOWANE PRZEZ:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
SYMPOZJA

STRONA GŁÓWNA