6 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
MSZA ŚW.
NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA
UKSW

Msza św.

Homilia
Ks. Kard. Kazimierz Nycz
OBRADY SYMPOZJUM
WYKŁADY

Otwarcie sympozjum
Ks. prof. Maciej Bała.

Rozum w poszukiwaniu
prawa Bożego
Ks. prof. Maciej Bała

Dekalog a stanowienie
prawa ludzkiego (1)
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

Dekalog a stanowienie
prawa ludzkiego (2)
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
DEBATY
JAK BUDOWAĆ RELACJE
OPARTE NA PRAWDZIE I MIŁOŚCI

Maria Jankowska
Lucja Orzechowska

Paweł Kwas
Witold Starnawski

Kazimierz Korab

ZDJĘCIA
JAK POMAGAĆ MŁODYM LUDZIOM WZRASTAĆ
BY STAWALI SIĘ WSPÓŁPRACOWNIKAMI
PRAWDY I MIŁOŚCI

Maria Ryś
Małgorzata Walaszczyk

Krzysztof Wojcieszek
Katarzyna Krawczyk

Maria Wilczek
Urszula Tataj-Puzyna

Ewa Pietrzak
Podsumowanie debaty
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ