DOTYCHCZASOWE SYMPOZJA
SYMPOZJUM
ROLA PROFILAKTYKI
W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ.
NAUKA I PRAKTYKA – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI
12-13 CZERWCA 2021 ROKU
Profilaktyka, ale jaka?
Wykład wprowadzający
prof. dr hab. K. Wojcieszek

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
Debata I.

Rola rodziny
w profilaktyce uzależnień i przemocy

prof. UKSW Maria Ryś
Małgorzata Walaszczyk
dr Paweł Kwas

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
Debata II.

Rola szkoły
w profilaktyce uzależnień i przemocy

dr Anna Linek
dr Ewa Michałowska
mgr Grażyna Sobierajska

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
Debata III.

Rola mediów i portali społecznościowych
w profilaktyce uzależnień i przemocy

mgr Sylwia Sułkowska (Polskie Radio)
mgr Ewa Pietrzak (Radio Warszawa)

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
Debata IV.
Rola Kościoła
w profilaktyce uzależnień i przemocy

dr Irena Grochowska, mgr lic. kan. Monika i Michał Czekałowie,
mgr lic. kan. Elżbieta Olczak, mgr lic. kan. Emil Smolana OP

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
Debata V.
Rola instytucji państwowych,
samorządów i organizacji społecznych
w profilaktyce uzależnień i przemocy

mgr Lucja Orzechowska, mgr Grażyna Sobierajska
prof. UKSW dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, mgr Marian Romaniuk

mgr Lucja Orzechowska

DEBATA CZĘŚĆ I

DEBATA CZĘŚĆ II

DEBATA CZĘŚĆ III
PREZENTACJA PROGRAMÓW

Język Żyrafy, język Szakala
mgr Anna Studniczek


Programy profilaktyczne
prof. Krzysztofa Wojcieszka
prezentuje Autor

Młodzież na rozdrożu
mgr Katarzyna Krawczyk

Szkoła dla rodziców i wychowawców
mgr Joanna Sakowska

STRONA GŁÓWNA