"PEJZAŻ OJCZYSTY"

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
CZESŁAWA RZEPIŃSKIEGO
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
1 CZERWCA 2021

JULIA ŁOPUSZYŃSKA
HARFA
PRZEMÓWIENIA

PIOTR PLEWA

EWA KORPYSZ

WIESŁAW OCHMNA

ANNA RYŚ-RZEPIŃSKA

WIESŁAW RZEPIŃSKI

ŁUKASZ RZEPIŃSKI
WSPOMNIENIA Z WERNISAŻU
CZESŁAW RZEPIŃSKI I UCZNIOWIE

KRAKÓW 2010 ROK