KONCERT
NIOSĄCYM NADZIEJĘ

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE
22 MARCA 2009 ROKU

WRĘCZENIE MEDALI
FIDES ET RATIO

KONCERT CHÓRU I ORKIESTRY
CANTARE ET SONARE
DYRYGUJE TERESA KRASOWSKA
STRONA GŁÓWNA