ALKOHOL A ZDROWIE
NIENARODZONEGO DZIECKA

PLAKAT KAMPANII
DO WYDRUKOWANIA
KOBIETA OCZEKUJĄCA
NARODZIN DZIECKA
PIJĄC ALKOHOL
NARAŻA JEGO ŻYCIE
I ZDROWIE!

LAMPKA WINA
KOBIECIE NIE ZASZKODZI,
ALE DZIECKU MOŻE
BARDZO ZASZKODZIĆ!


ZESPÓŁ FAS U DZIECKA
TO SKUTEK
LEKKOMYŚLNOŚCI
MATKI!
PROBLEMATYKA FAS
ARTYKUŁY


 • FAS - ALKOHOLOWY
  ZESPÓŁ PŁODOWY
  - PODSTAWOWE DANE
  Opracowanie zbiorowe

 • FAS - ALKOHOLOWY
  ZESPÓŁ PŁODOWY
  Bogumiła Kamińska
  Joanna Wyrwas

 • O FAS - DLA LEKARZY
  Paweł Sasko

 • O FAS - DLA RODZICÓW
  Anna Linkowska

 • O FAS - DLA OPIEKUNÓW
  I NAUCZYCIELI
  Kamila Dudek

 • PREZENTACJE

  Problemy zdrowia,
  edukacji, wychowania,
  resocjalizacji i usamodzielniana
  dzieci matek pijących alkohol w ciąży
  Krzysztof Liszcz
 • CZĘŚĆ I
 • CZĘŚĆ II

 • FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło

 • FAS - CZ. 1
  Opracowanie zbiorowe

 • FAS - CZ. 2
  Opracowanie zbiorowe


  WARTO PRZECZYTAĆ:

  DLACZEGO AKURAT
  WINO
  O. PROF. JACEK SALIJ

 • PROBLEMATYKA FAS
  NA SYMPOZJUM W 2011 ROKU

  FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło (cz. 1)

  FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło (cz. 2)


  FAS - przyczyny i objawy
  Teresa Szumiło (cz. 3)

  BĄDŹMY
  DOJRZAŁE

  CO MÓWI TWOJE DZIECKO

  OBDARUJMY DZIECI
  DUŻĄ DAWKĄ MIŁOŚCI

  CHCESZ MIEĆ ZDROWE DZIECKO?
  NIE PIJ!

  ZAGROŻENIE
  DLA ZDROWIA DZIECKA
  MAMO, DLA CIEBIE LAMPKA WINA
  TO PRZYJEMNOŚĆ
  A DLA MNIE
  WIELKIE ZAGROŻENIE...
  PLAKAT KAMPANII
  NIE MA BEZPIECZNEJ
  DAWKI ALKOHOLU
  DLA NIENARODZONEGO
  DZIECKA


  PLAKAT DO WYDRUKOWANIA
  ZA CZYJE ZDROWIE, MAMO?...

  projekt plakatu
  Anna Linkowska
  MOŻLIWOŚCI POMOCY DZIECIOM Z FAS
  PAŃSTWO KATRZYNA I KRZYSZTOF LISZCZOWIE
  ZAADOPTOWALI DZIECI Z FAS
  Porządek miłości - część I
  Porządek miłości - część II
  Porządek miłości - część III
  Kasia - część I
  Kasia - część II
  AKTUALNOŚCI
  SYMPOZJA