20-22 MARCA 2015


UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
MIŁOŚĆ I ŻYCIE

PROGRAM KONGRESU (PDF)

PLAKAT OBRAD

PLAKAT DEBAT
WPROWADZAJĄCYCH DO KONGRESU
PRZESŁANIE KONGRESU

20 MARCA 2015
DEBATY WPROWADZAJĄCE
W KONGRES
21 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE
(cz. 1)
22 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE
(cz. 2)
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
GALERIA ZDJĘCIOWA

MSZE ŚWIĘTE NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

OBRADY KONGRESOWE

ŚWIADECTWA

SPOTKANIA

MEDAL FIDES ET RATIO
DLA JADWIGI I JACKA PULIKOWSKICH

NAGRODA BIAŁEGO BOCIANA
DLA PROF. BOGDANA CHAZANA


POZDROWIENIA Z KONGRESU

ZAPROSZENIE NA KONGRES

ZAPROSZENIE NA KONGRES
POLECAMY:
PODYPLOMOWE STUDIUM
RELACJI INTERPERSONALNYCH
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIŃ

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI