TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
BARBARA WACHOWICZ
LAUREATKA MEDALU
FIDES ET RATIO


MEDAL FIDES ET RATO

KTO CIĘ BĘDZIE
POLSKO KOCHAŁ?
BARBARA WACHOWICZ
GALERIA ZDJĘCIOWA

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALU
FIDES ET RATIO

UKSW, AULA SCHUMANA
24 MARCA 2012 ROKU
OJCZYZNA


POLSKIE KWIATY

MOJA OJCZYZNA

POŻEGNANIE OJCZYZNY

OJCZYZNA

WOLNOŚĆ

PYTASZ MNIE

MODLITWA
MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ
W POLSKICH TRADYCJACH PATRIOTYCZNYCH
O. PROF. JACEK SALIJ, OP
ZAWÓD PRYMAS
FILM ANNY PIETRASZEK
NASZE NARODOWE ZOBOWIĄZANIAI ICH WYPEŁNIANIE

BOŻEJ OPATRZNOŚCI
PRZYRZEKALIŚMY
PRZED 200 LATY


BOŻA
OPATRZNOŚĆ

PONOWIENIE
NARODOWYCH
ZOBOWIĄZAŃ
17 marca 1921 roku

FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI


FIDES ET RATIO
DUCHOWE ZAPLECZE
BUDOWY ŚWIĄTYNI

TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA

WIZUALIZACJA ŚWIĄTYNI
BOŻEJ OPATRZNOŚCI

ARCHITEKCI
WOJCIECH I LECH SZYMBORSCY

WIZUALIZACJA
MUZEUM PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
I PRYMASA POLSKI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
AUTORSTWA
BARBARA I JAROSŁAW KŁAPUT
Z PRACOWNI KŁAPUT PROJECT

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ


PAŹDZIERNIK 2011


CZERWIEC 2011


MARZEC 2010
BUDOWA
ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
NARODOWE ZOBOWIĄZANIA

BUDOWA ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ


DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA
FIDES ET RATIOKRONIKA ZDJĘCIOWA
BUDOWY ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ

SKARBONA CIERPIENIA

JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ
"DZIĘKUJEMY OPATRZNOŚCI"
Książka Kard. Nycza stanowi cegiełkę
na rzecz budowy WOTUM NARODU

DUCHOWY SKARBIEC
HONOROWY PATRONAT
KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ

WIELBIĆ PANA
W JEGO ŚWIĄTYNI


CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ
WIRTUALNY SPACER PO ŚWIĄTYNI