28 WRZEŚNIA 2023 ROKU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
Świadectwo Siostry Nulli
uzdrowionej za wstawiennictwem bł. Prymasa Tysiąclecia

S. NULLA - CZĘŚĆ I

S. NULLA - CZĘŚĆ II

MSZA ŚWIĘTA

W INTENCJI KANONIZACJI BŁ. KARD. WYSZYŃSKIEGO
Homilia: Ks. Andrzej Gałka

KS. A. GAŁKA - CZĘŚĆ I

KS. A. GAŁKA - CZĘŚĆ II
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO