TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
6 SIERPNIA 2021 ROKU
WYRUSZYŁA
311. WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA

HOMILIA: KS. KARD. K. NYCZ

PIELGRZYMI WYRUSZAJĄ

SZERSZE RELACJE
1 SIERPNIA 2022 ROKU

GODZINA W
PRZY POMNIKU MAŁEGO POWSTAŃCA

CMENTARZ POWSTAŃCÓW WARSZAWY
HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
LATO 2022

PEŁNIA LATA ZDJĘCIA

JACEK MALCZEWSKI
MUZEUM NARODOWE
W KRAKOWIE

MARC CHAGAL
MUZEUM NARODOWE
W WARSZAWIE
25 CZERWCA 2022 ROKU
MSZA ŚW. ZA KPT. EMANUELA KOROMPAY

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ

PRZEMÓWIENIA

SZERSZE RELACJE
24 CZERWCA 2022 ROKU
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE
DIECEZJALNEJ FAZY SYNODU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI
21 CZERWCA 2022 ROKU
CORPUS CHRISTI - RESERVATIO ET ADORATIO
DR EWA KORPYSZ

CZ. 1

CZ. 2

SZERSZE RELACJE
16 CZERWCA 2022 ROKU
BOŻE CIAŁO W WARSZAWIE

PROCESJA
ULICAMI WARSZAWY

PROCESJA I HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
5 CZERWCA 2022 ROKU
XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
OGÓLNOPOLSKIE DZIĘKCZYNIENIE
ZA BEATYFIKACJĘ BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I BŁ. ELŻBIETĘ RÓŻĘ CZACKĄ
PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA
Z RELIKWIAMI BŁ. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO I BŁ. MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ

ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI

PIELGRZYMKA DO ŚWIĄTYNI
UROCZYSTOŚCI W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

SZERSZE RELACJE

ŚWIĘTA DZIĘCZYNIENIA
4 CZERWCA 2022 ROKU
Instalacja Kanoników
Kapituły Kampinosko-Bielańskiej
Przyjęcia do Towarzystwa Uniwersyteckiego
Fides et Ratio
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Lesie Bielańskim

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. NYCZ
SZERSZE RELACJE


PROGRAM SYMPOZJUM


TRANSMISJA OBRAD
SZERSZE RELACJE
29 MAJA 2022 ROKU
ŚWIĘTO UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
MSZA ŚW. W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA

MSZA ŚW
ŚPIEWA CHÓR UKSW
MICHAŁ SŁAWECKI - DYRYGENT

ZŁOŻENIE KWIATÓW
POD POMNIKIEM PATRONA UKSW
KARD. WYSZYŃSKIEGO

ZDJĘCIA - 29.05.22

ZDJĘCIA - 29.05.22
28 MAJA 2022 ROKU
PIERWSZE LITURGICZNE WPOMNINIE
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

MSZA ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
WIELKI KONCERT ORATORYJNY
TWÓRCA DZIEŁA - TADEUSZ MELON

ORATORIUM
TADEUSZA MELONA
Wielki Koncert oratoryjny
Magnificat de Claramontana
Muzyczne dziękczynienie
za Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia

Wykonawcy:
Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran,
Robert Szpręgiel – baryton,
Zofia Borkowska – dyrygent;
Małgorzata Piszek – fortepian,
Helena Siatkowska – skrzypce,
Mikołaj Błaszczyk – wiolonczela,
Roman Figarski – altówka,
Jarosław Jakiełek – kontrabas;
Tadeusz Melon – skrzypce;
Warszawski Chór Papieski
im. św. Jana Pawła II,
ks. dr Krzysztof Niegowski SDB – narracja.
27 MAJA 2022 ROKU
ŚWIĘTO UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONCERT MUZYKI CHÓRALNEJ
CHÓR UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
MICHAŁ SŁAWECKI - DYRYGENT

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

SZERSZE RELACJE
DOKTORAT HONORIS CAUSA UKSW
DLA PROF. HENRYKA SKARŻYŃSKIEGO

Laudacja
prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

Wykład
prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego (cz.1)

SZERSZE RELACJE
26 MAJA 2022 ROKU
ŚWIĘTO UNIWERSYETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

PROMOCJE - WFCH UKSW

PRZEMÓWIENIE DOKTORA
KS. DR RAFAŁ KANIEWSKI
21 MAJA 2022 ROKU
BĄDŹ GOTÓW, STAŃ WE DRZWIACH
KONCERT POETYCKO-MUZYCZNY
POŁĄCZONY Z PROMOCJĄ DZIEŁ POETYCKICH
KS. PROF. JANUSZA PASIERBA

Wiersze Ks. Pasierba czyta
Maja Komorowska

Urszula Nowakowska-
Żwirdowska

SZERSZE RELACJE
18 MAJA 2022
REMBRANDT A MALI MISTRZOWIE HOLENDERSCY

Wykład: Ks. Bp prof. Michał Janocha
Łazienki Królewskie

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

SZERSZE RELACJE
16 MAJA 2022 ROKU
SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W ŚWIĘTO ANDRZEJA BOBOLI

MSZA ŚW.

MSZA ŚW.
ŚW. ANDRZEJ BOBOLANIEZWYCIĘŻONY MOCARZ
CHRYSTUSA
CZĘŚĆ I
CZEŚĆ II
CZĘŚĆ III

8 MAJA 2022 ROKU
KOŚCIÓŁ WIZYTEK
MSZA ŚWIĘTA
DZIĘKCZYNNA ZA BEATYFIKACJĘ HANNY CHRZANOWSKIEJ
Z PROŚBĄ O BETYFIKACJĘ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

HOMILIA
KS. WŁADYSŁAW DUDA

GRZEGORZ TOMASZEWSKI
3 MAJA 2022 ROKU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

MSZA ŚW.

MSZA ŚW.
23 KWIETNIA 2022 ROKU
ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ
POGRZEB PREZYDENTOWEJ KAROLINY KACZOROWSKIEJ

POGRZEB PREZYDENTOWEJ
KAROLINY KACZOROWSKIEJ

POGRZEB PREZYDENTOWEJ
KAROLINY KACZOROWSKIEJ
14 KWIETNIA 2022 ROKU
WIELKI CZWARTEK

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

11 KWIETNIA 2022 ROKU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
ŚP. KS. INFUŁATA GRZEGORZA KALWARCZYKA

HOMILIA
KS. JANUSZ BODZON

ZDJĘCIA
11 KWIETNIA 2022 ROKU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

1. ROCZNICA ODEJŚCIA DO PANA
ŚP. KS. MIROSŁAWA NOWAKA

MSZA ŚW.
ARCHIKATEDRA

HOMILIA:
KS. BP MICHAŁ JANOCHA

SZERSZE RELACJE
SPOTKANIE AUTORSKIE

Z KS. PROF. JANEM SOCHONIEM

ZDJĘCIA


WIERSZE KS. J. SOCHONIA
CZYTA ANDRZEJ FERENC

SPOTKANIE AUTORSKIE - SZERSZE RELACJE
19 i 20 MARCA 2022 ROKU
KONGRES RODZINY
ZAPRASZAMY NA KONGRES RODZINY
W RODZINIE PRZYSZŁOŚĆ
ROLA WIĘZI RODZINNYCH W ROZWOJU CZŁOWIEKA,
W OCHRONIE PRZED UZALEŻNIENIAMI
ORAZ PRZEMOCĄ
UKSW ul. Wóycickiego 1/3


PROGRAM KONGRESU


PLAKAT KONGRESU
STRONA KONGRESU RODZINY

KONCERT HARFOWY

ZARINA ZARADNA

KALINA NOWACZEK

KONCERT HARFOWY - SZERSZE RELACJE

KONCERT
BO W RODZINIE SIŁA

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

KONCERT: BO W RODZINIE SIŁA - SZERSZE RELACJE
2 MARCA 2022 ROKU
ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ
MSZA ŚW. O POKÓJ I ZA UKRAINĘ

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
28 LUTEGO 2022 ROKU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
ZA BEATYFIKACJĘ KARD. WYSZYŃSKIEGO

MSZA ŚWIĘTA
Z UDZIAŁEM NEOKATECHUMENATU

HOMILIA
KS. PROF. ROBERT SKRZYPCZAK
13 LUTEGO 2022 ROKU
KATEDRA POLOWA
WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE


MSZA ŚWIĘTA

HOMILIA - KS. BP WIESŁAW LECHOWICZ

MSZA ŚWIĘTA
W KATEDRZE POLOWEJ

MEDAL - "PRO POLONIA ET ECCLESIA"
DLA GRAŻYNY KOSZAŁKI
11 LUTEGO 2022 ROKU
HANNA CHRZANOWSKA
KRYSTYNA WOLSKA-LIPIEC

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ

HANNA CHRZANOWSKA - CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
STYCZEŃ 2022 ROKU
Paolo Uccello
na Zamku Królewskim w Warszawie


Paolo Uccello
i inne arcydzieła
na Zamku Królewskim w Warszawie
23 STYCZNIA 2022 ROKU
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

9 ROCZNICA ŚMIERCI PRYMASA GLEMPA

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ

MODLITWA PRZY GROBIE PRYMASA
18 STYCZNIA 2022 ROKU
Wit Stwosz
Między Krakowem a Norymbergą

dr Ewa Korpysz
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

CZ. 1

CZ. 2
SZERSZE RELACJE
6 STYCZNIA 2022 ROKU
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

ORSZAK TRZECH KRÓLI
WARSZAWA

MSZA ŚW.
W ARCHIKATEDRZE

MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
SZOPKI KRAKOWSKIE
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

CZ. 1

CZ. 2
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2021
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2021
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2021
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2021
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2020
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2020
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2019
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA