TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
OD STYCZNIA DO MARCA 2020 ROKU
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA W WARSZAWIE

KS. HENRYK ZIELIŃSKI, REDAKTOR NACZELNY TYGODNIKA
IDZIEMY
ROZWAŻANIA (1)
(III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
ROZWAŻANIA (2)
(V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
25 MARCA 2020 ROKU
MODLITWA OJCA ŚW. FRANCISZKA
O USTANIE PANDEMII

PAPIEŻ FRANCISZEK
POGRZEB ŚP. KS. PIOTRA PAWLUKIEWICZA

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA

POWĄZKI
CZY EPIDEMIA TO KARA BOŻA?

KS. PROF. JERZY SZYMIK ODPOWIADA
CYTUJĄC KARD. J. RATZINGERA
Cierpienie nie jest karą za grzechy,
ani nie jest odpowiedzią Boga
na zło człowieka.
Można je zrozumieć tylko i wyłącznie
w świetle Bożej miłości,
która jest ostatecznie sensem wszystkiego,
co na tym świecie istnieje".
Jan Paweł II, "Autobiografia"
12 MARCA 2020 ROKU
7 ROCZNICA WYBORU NA STOLICĘ PIOTROWĄ
PAPIEŻA FRANCISZKA
ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

HOMILIA
KS. KARD. ST. DZIWISZ
28 LUTEGO 2020 ROKU
DROGA KRZYŻOWA
Z ROZWAŻANIAMI KARD. WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA POLSKI

DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI STAREGO MIASTA

HOMILIA
KS. BP. R. MARKOWSKI
CUDOWNY KRZYŻ
Z KAPLICY BARYCZKÓW ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ
ZAKOŃCZONO KONSERWACJĘ
W MUZEUM ARCHIDIECEZJI

KRUCYFIKS

ZDJĘCIA
KOLUMBIA I EKWADOR
LUTY 2020

KOLUMBIA
LAS LAJAS

EKWADOR
QUITO - PROCESJA

QUITO
KOŚCIOŁY

QUITO
KOŚCIOŁY
SZERSZE RELACJE
23 STYCZNIA 2020 ROKU
7 ROCZNICA ŚMIERCI
KS. KARD. JÓZEFA GLEMPA - PRYMASA POLSKI

CZ. I

CZ. II

CZ. III

CZ. IV
13 STYCZNIA 2020 ROKU
SPOTKANIE KOLĘDOWE
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

CZ. I

CZ. II

CZ. I

CZ. II
SZERSZE RELACJE
6 STYCZNIA 2020 ROKU
ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

MSZA ŚW. W ARCHIKATEDRZE

ORSZAK TRZECH KRÓLI
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2019
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA