TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNO列I
OD KWIETNIA DO CZERWCA 2017 ROKU
PIELGRZYMKA DO WΜCH

CZERWIEC 2017

MIEJSCE NARODZENIA 名. RITY

GR笅 名. RITY - CASCIA
SZERSZE RELACJE
15 CZERWCA 2017 ROKU
WARSZAWA
BO浩 CIAΜ

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

PROCESJA
SZERSZE RELACJE
9 CZERWCA 2017 ROKU
名. BRAT ALBERT

O. PROF. JACEK SALIJ

HOMILIA

CZ. 1
SZERSZE RELACJE
X 名I邛O DZI艼CZYNIENIA
WARSZAWA
4 CZERWCA 2017 ROKU
DZI艼UJEMY ZA CHLEB

PROCESJA
Z RELIKWIAMI 名. BRATA ALBERTA

PROCESJA
Z RELIKWIAMI 名. BRATA ALBERTA
SZERSZE RELACJE
名I邛O UNIWERSYTETU
KARDYNAx STEFANA WYSZY垶KIEGO
W WARSZAWIE
29 MAJA 2017 ROKU

PRZEM紟IENIE REKTORA

PROMOCJE DOKTORSKIE
SZERSZE RELACJE
28 MAJA 2017 ROKU

KS. PROF. MACIEJ BAx - PROREKTOR UKSW
HOMILIA

MODLITWA WIERNYCH
SZERSZE RELACJE
22 MAJA 2017 ROKU
名I邛O 名. RITY
PATRONKI OD SPRAW TRUDNYCH
I BEZNADZIEJNYCH

BAZYLIKA 名. RITY
CASCIA, WΜCHY


O 名. RICIE
16 MAJA 2017 ROKU
UROCZYSTO汎 名. ANDRZEJA BOBOLI
PATRONA POLSKI

LITURGIA

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
12 MAJA 2017 ROKU
SPOTKANIA NAUCZYCIELI
U O. PROF. JACKA SALIJA

100-LECIE OBJAWIE W FATIMIE - HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ

ZALETY I WADY BIOFEEDBACKU
DR IRENA GROCHOWSKA
SZERSZE RELACJE
29 KWIETNIA 2017 ROKU
JUBILEUSZ
125-LECIA ZGROMADZENIA SI紎TR SΣ浩BNIC NPM
CERKIEW OJC紟 BAZYLIAN紟 W WARSZAWIE

LITURGIA

玆CZENIA OD PAPIE涉 FRANCISZKA
23 KWIETNIA 2017 ROKU
NIEDZIELA
MIΜSIERDZIA BO浩GO

W WARSZAWSKICH
xGIEWNIKACH

HOMILIA
KS. PROF. JAN SOCHO
KONCERT
KU CZCI KS. JANUSZA ST. PASIERBA

WIERSZE
KS. JANUSZA PASIERBA

AGATA BERNADT
PAWE PI﹗EK
SZERSZE RELACJE
ZMARTWYCHWSTANIE


ZWYCI坒CA 危IERCI
MANOPELLO
CHUSTA Z WIZERUNKIEM JEZUSA
DROGA KRZY烙WA

GOLGOTA JASNOG紑SKA CZ. I

GOLGOTA JASNOG紑SKA CZ. II
SZERSZE RELACJE
13 KWIETNIA 2017 ROKU
MSZA KRZY烘A

MSZA 名. KRZY烘A

HOMILIA: KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

ZDJ犴IA

TRZEBA UCZYNI WSZYSTKO,
ABY RODZINA MOGx POZOSTA SOB

JEDEN DRUGIEGO
BRZEMIONA NO列IE
MARSZ 名I邛O列I 玆CIA

MSZA 名. NA ROZPOCZ犴IE MARSZU
HOMILIA I BΜGOSxWIE垶TWO DLA RODZIN

"TAK DLA 玆CIA"
MARSZ 名I邛O列I 玆CIA
1 KWIETNIA 2017 ROKU
XX-LECIE PARAFIALNYCH ODDZIA紟
AKCJI KATOLICKIEJ
X-LECIE INGRESU KARD. K. NYCZA

HOMILIA: KS. BP P. JARECKI

ZDJ犴IA Z UROCZYSTEJ MSZY 名.
AKTUALNO列I
STYCZE - MARZEC 2017
AKTUALNO列I
STYCZE - MARZEC 2017
AKTUALNO列I
PA挑ZIERNIK - GRUDZIE 2016
AKTUALNO列I
LIPIEC - WRZESIE 2016
AKTUALNO列I
KWIECIE - CZERWIEC 2016
AKTUALNO列I
STYCZE - MARZEC 2016
AKTUALNO列I
PA挑ZIERNIK - GRUDZIE 2015
AKTUALNO列I
LIPIEC - WRZESIE 2015
AKTUALNO列I
KWIECIE - CZERWIEC 2015
AKTUALNO列I
STYCZE - MARZEC 2015
AKTUALNO列I
PA挑ZIERNK - GRUDZIE 2014
AKTUALNO列I
LIPIEC - WRZESIE 2014
AKTUALNO列I
KWIECIE - CZERWIEC 2014
AKTUALNO列I
STYCZE - MARZEC 2014
AKTUALNO列I
PA挑ZIERNIK - GRUDZIE 2013
AKTUALNO列I
LIPIEC - WRZESIE 2013
AKTUALNO列I
KWIECIE - CZERWIEC 2013
AKTUALNO列I
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZE

STRONA G紟NA