X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
WARSZAWA
4 CZERWCA 2017 ROKU
DZIĘKUJEMY ZA CHLEB

PROCESJA
Z RELIKWIAMI ŚW. BRATA ALBERTA

PROCESJA
Z RELIKWIAMI ŚW. BRATA ALBERTA

HOMILIA

AKT ZAWIERZENIA

MSZA ŚWIĘTA

PRZED ŚWIĄTYNIĄ

X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2016 ROK
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2015 ROK
VII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2014 ROK

VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2013 ROK

V ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2012 ROK

IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2011 ROK
I-III ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2010
JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
"Niech ta świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za wolność Ojczyzny.
Modlę się, by żadne bolesne doświadczenie już nie zakłóciło tego dziękczynienia, z którym czekamy prawie 200 lat."
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2016
BUDOWA ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
FIDES ET RATIO
NA RZECZ ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO