TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
UL. DEWAJTIS 5
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
13 MARCA 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
W 4 ROCZNICĘ WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA: KS. ABP JÓZEF GÓRZYŃSKI
GALERIA ZDJĘCIOWA
3 LUTEGO 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI OFIAR HANDLU LUDŹMI

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA: KS. BP GRZEGORZ RYŚ
SZERSZE RELACJE
23 STYCZNIA 2017 ROKU
4 ROCZNICA ŚMIERCI
KS. PRYMASA KARD. JÓZEFA GLEMPA

UROCZYSTOŚCI W ARCHIKATEDRZE

HOMILIA: KS.BP MICHAŁ JANOCHA
SENAT UKSW NA SPOTKANIU OPŁATKOWYM
U WIELKIEGO KANCLERZA
KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA
20 STYCZNIA 2017 ROKU
BRODA HERODA
JASEŁKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
15 STYCZNIA 2017 ROKU
KONCERT KOLĘD
W WYKONANIU CHÓRU WYDZIAŁU
MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
SZERSZE RELACJE
13 STYCZNIA 2017 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO FIDES ET RATIO
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4
SZERSZE RELACJE
6 STYCZNIA 2017 ROKU
OBJAWIENIE PAŃSKIE
ORSZAK TRZECH KRÓLI

ORSZAK TRZECH KRÓLI
WARSZAWA

OGŁOSZENIE DAT
ŚWIĄT RUCHOMYCH
BOŻE NARODZENIE
WARSZAWSKIE SZOPKI

ARCHIKATEDRA, KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA,
SZOPKA U KAPUCYNÓW,
SZOPKA PRZY KATEDRZE WOJSKA POLSKIEGO

BRAT NASZEGO BOGA - BÓG NASZEGO BRATA
SZOPKA W KOŚCIELE CHRZTU BRATA ALBERTA
KOŚCIÓŁ NMB NA NOWYM MIEŚCIE
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA