SPOTKANIE OPŁATKOWE
U KS.KARD. KAZIMIERZA NYCZA
13 STYCZNIA 2017 ROKU

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

CZĘŚĆ 5
4
GALERIA ZDJĘCIOWA

HARFIŚCI

ZDJĘCIA ZBIOROWE
18-19 MARCA 2017 ROKU
KONGRES RODZINY
BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
PROGRAM KONGRESU
KONKURS BUDOWAĆ DOM NA SKALE
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA