TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015

TRZEBA UCZYNIĆ WSZYSTKO,
ABY RODZINA MOGŁA POZOSTAĆ SOBĄ

PRZECIW DOBRU WSPÓLNEMU

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY
MIŁOŚĆ I ŻYCIE


UNIWERSYTET KARD. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO

20 MARCA 2015
DEBATY WPROWADZAJĄCE
W KONGRES


21 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE (cz. 1)


22 MARCA 2015

OBRADY KONGRESOWE (cz. 2)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
12 MARCA 2015 ROKU
2 ROCZNICA WYBORU


KS. ABP WOJCIECH POLAK - PRYMAS POLSKI

PAPIEŻA FRANCISZKA


BAZYLIKA ŚW. KRZYŻA
1 MARCA 2015 ROKU

NARODOWY DZIEŃ

KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ - HOMILIA


ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI
18 LUTEGO 2015 ROKU
ROZPOCZĘCIE LITURGII


MSZA ŚWIĘTA
KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH


Pierwszym z 40 warszawskich kościołów stacyjnych
jest kościół Najświętszego Zbawiciela.
Wybór kościoła ma związek z tragicznymi wydarzeniami z sierpnia 1946 r.
Wydobyto wtedy z warszawskiego krematorium 6 ton prochów spalonych ludzkich zwłok
i zgromadzono je w śródmiejskim kościele.
Tu Warszawiacy opłakiwali śmierć tysięcy swoich bliskich.

WIELKOPOSTNE
KOŚCIOŁY STACYJNE
PRZEMOCOWA KONWENCJA RADY EUROPY
LIST OTWARTY
DO PRACOWNIKÓW NAUKI
W SPRAWIE PRZEMOCOWEJ KONWENCJI
RADY EUROPY


CZY PRZEMOCOWA KONWENCJA RADY EUROPY
RZECZYWIŚCIE WNOSI NOWOŚĆ
DO POLSKIEGO PRAWODAWSTWA,
A WIĘC OBRONĘ PRZED PRZEMOCĄ EKONOMICZNĄ?
ODPOWIEDŹ ORDO JURIS

ZAPŁODNIENIE IN VITRO
TO CZUBEK GÓRY LODOWEJ
CYWILIZACJI ŚMIERCI

LIST OTWARTY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES RT RATIO
O KONWENCJI RADY EUROPY O PRZEMOCY
OŚWIADCZENIE PREZYDIUM
EPISKOPATU POLSKI
O KONWENCJI RADY EUROPY O PRZEMOCY
OPINIA PROF. ZOLLA
KONWENCJA RADY EUROPY O PRZEMOCY
JEST SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ
EKSPERTYZA PROF. CEZAREGO MIKA
EKSPERTYZA ORDO JURIS
DLACZEGO INNE EKSPERTYZY
STWIERDZIŁY ZGODNOŚĆ KONWENCJI Z KONSTYTUCJĄ
23 STYCZNIA 2015 ROKU
2 ROCZNICA ŚMIERCI


MSZA ŚWIĘTA

KARD. JÓZEFA GLEMPA
PRYMASA POLSKI


ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
23 STYCZNIA 2015 ROKU
SYMPOZJUM POŚWIĘCONE
KARD. JÓZEFOWI GLEMPOWI
PRYMASOWI POLSKI

KS. BP STANISŁAW STEFANEK

SZERSZE RELACJE


KS. PROF. KRZYSZTOF PAWLINA
23 STYCZNIA 2015 ROKU
BENEMERENTI
i PRO ECCLESIA ET PONTIFICECZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJECZĘŚĆ II
22 STYCZNIA 2015 ROKU
KORONACJA MATKI BOŻEJ
DOBREJ ŚMIERCI

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE


CZĘŚĆ II
20 STYCZNIA 2015 ROKU
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
U KARD. KAZIMIERZA NYCZA

CZĘŚĆ 1
SZERSZE RELACJECZĘŚĆ 2
19 STYCZNIA 2015 ROKU
SENAT I CHÓR UKSW
U KARD. NYCZA

CZĘŚĆ 1
SZERSZE RELACJECZĘŚĆ 2
15 STYCZNIA 2015 ROKU
DEBATA Z CYKLU
"MYŚLĄC Z WOJTYŁĄ"


KS. BP GRZEGORZ RYŚ (WYPOWIEDŹ)
O PAPIEŻU FRANCISZKU

(FRAGMENTY)


KS. BP GRZEGORZ RYŚ (GŁOS W DYSKUSJI)
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA