PODYPLOMOWE STUDIUM
RELACJI INTERPERSONALNYCH
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIŃ

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
SOBOTA 21.03.2015
FILMOWE RELACJE

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD
Homilia - Ks. Abp Henryk Hoser

CHÓR POLONIJNEGO LICEUM
"KLASYK"
RODZINA W BUDOWANIU CYWILIZACJI MIŁOŚCI
Zadania rodzin w budowaniu cywilizacji miłości
Ks. abp Henryk Hoser
Rodzina w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka
Ks. dr Dominik Koperski
Docenić ojcostwo
Odkrywać i ukazywać piękno życia i miłości
dr Jacek Pulikowski
Docenić macierzyństwo
prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela
Docenić dziecko
prof. Maria Kielar-Turska
Postawy wobec prokreacji
- czas na zmiany
prof. Bogdan Chazan

Cywilizacja miłości
w ujęciu Jana Pawła II

ks. prof. Mieczysław Ozorowski
20 MARCA 2015
DEBATY WPROWADZAJĄCE W KONGRES
21 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
GALERIA ZDJĘCIOWA

MSZE ŚWIĘTE NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

OBRADY KONGRESOWE

ŚWIADECTWA

SPOTKANIA

MEDAL FIDES ET RATIO
DLA JADWIGI I JACKA PULIKOWSKICH

NAGRODA BIAŁEGO BOCIANA
DLA PROF. BOGDANA CHAZANA


POZDROWIENIA Z KONGRESU

ZAPROSZENIE NA KONGRES

ZAPROSZENIE NA KONGRES

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI